Nowe standardy 
dotyczące wartości
zużycia paliwa

Bliżej rzeczywistego zużycia

WLTP to skrót od Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure. Jest to światowa zharmonizowana procedura testowa dla określenia zużycia paliwa i emisji CO2.

Większa przejrzystość dzięki WLTP

WLTP zmienia procedury pomiarowe i testowe stosowane przez producentów pojazdów.

Porównanie WLTP i NEDC