Polityka Prywatności działań marketingowych, sprzedażowych i usługowych na rynku europejskim

Szanowni Państwo!

W trakcie Państwa wizyty dealer Volkswagen wykona wszystkie procedury niezbędne do zapewnienia przewidzianej obsługi i spełnienia Państwa wymagań. Zazwyczaj składa się na to szereg procesów, w ramach których przetwarzane są informacje dotyczące Państwa jako klienta oraz Państwa pojazdu i w których Volkswagen AG uczestniczy jako producent Państwa pojazdu. Obejmuje to w szczególności realizację procesów serwisowych oraz zakupu nowego lub używanego samochodu bądź przeprowadzanie badań klientów. Poniżej przedstawiamy informacje na temat związanego z tym przetwarzania danych Volkswagen AG.

A.   Administrator

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Volkswagen AG, Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy, kundenbetreuung@volkswagen.deOpens a mail link, spółką wpisaną do rejestru spółek w Sądzie Rejonowym w Brunszwiku pod numerem HRB 100484 (Volkswagen AG”).

B.   Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

I.    Informacje ogólne

W Państwa pojeździe zamontowane zostały sterowniki układów elektronicznych. Sterowniki przetwarzają dane, które otrzymują np. z czujników pojazdu, generują samodzielnie lub wymieniają z innymi sterownikami. Niektóre sterowniki są wymagane do bezpiecznego funkcjonowania pojazdu, inne wspomagają jego prowadzenie (systemy wspomagające kierowcę), a jeszcze inne odpowiadają za komfort jazdy lub działanie określonych funkcji systemu infotainment. W szczególności sterowniki wymagane do funkcjonowania pojazdu odgrywają ważną rolę w realizacji usług, takich jak zlecenia napraw i konserwacji.

Jeśli korzystają Państwo z usług, przechowywane dane operacyjne mogą być odczytywane i wykorzystywane wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu („VIN”), jeśli jest to konieczne. Mogą one być odczytywane z pojazdu przez pracowników sieci serwisowej (np. warsztaty, producentów) lub osoby trzecie (np. służby pomocy drogowej). To samo dotyczy roszczeń gwarancyjnych i środków zapewnienia jakości.

Volkswagen AG może również przetwarzać Państwa dane osobowe w indywidualnych przypadkach w ramach obsługi procesu zakupu nowego lub używanego samochodu lub podczas przeprowadzania badań wśród klientów.

II.   Odniesienie do konkretnej osoby

Aby możliwe było świadczenie określonych usług w odniesieniu do Państwa pojazdu, konieczne jest gromadzenie informacji na jego temat. Informacje dotyczące podstawowych danych pojazdu, w tym numeru VIN, wyposażenia i stanu konstrukcyjnego, są przechowywane przez nas jako producenta pojazdu, aby umożliwić świadczenie usług, takich jak naprawa lub wymiana części pojazdu, przez cały okres jego użytkowania.

W związku z tym dane generowane lub przetwarzane przez sterowniki mogą być danymi osobowymi lub w pewnych warunkach mogą być uznane za dane osobowe.

III.  Przetwarzanie danych przez Volkswagen AG

Poniżej znajdą Państwo konkretne cele przetwarzania, dane osobowe, które Volkswagen AG przetwarza w tych celach, a także podstawę prawną i okres przechowywania danych.

1.   Sprostanie wymogom ustawowym

W celu sprostania wymogom ustawowym, Volkswagen AG przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres, numer VIN, stan konstrukcyjny Państwa pojazdu oraz, w razie potrzeby, inne dane osobowe.

Volkswagen AG podlega różnym wymogom ustawowym, które musi spełniać. Mogą one wynikać np. z ustawowych przepisów celnych, podatkowych i dotyczących rejestracji pojazdów.

Volkswagen AG przetwarza np. numer VIN w celu sprawdzenia i zapewnienia zgodności emisji CO2 z przepisami UE dotyczącymi monitorowania emisji CO2 z samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Otrzymuje odpowiedni numer VIN od dealerów Volkswagen w przypadku zmian w statusie konstrukcyjnym pojazdu i wynikających z nich zmian w dokumentach pojazdu. W przypadku zmiany lub rozbudowy nadwozia lekkich samochodów dostawczych wyniki WLPT są przekazywane producentowi nadwozia w celu zapewnienia zgodności emisji CO2.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych (patrz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli przetwarzanie danych klientów służy przetwarzaniu płatności premii na rzecz dealera.

Okres przechowywania zależy od odpowiedniego celu przetwarzania określonego w wymogach prawnych.

Dane te są przetwarzane na podstawie realizacji umów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli klientem jest osoba fizyczna (klient indywidualny), lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), jeżeli klientem jest pracownik klienta flotowego. Uzasadniony interes polega na spełnieniu istniejących roszczeń z tytułu rozliczenia starej ceny, w tym w interesie zadowolenia klienta, oraz na spełnieniu istniejących roszczeń dotyczących rozliczeń starej ceny i zgodności z umową dealerską.

Ze względów podatkowych dane są przechowywane przez 15 lat od zdarzenia.

2.   Roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, pakiety serwisowe i wymiany części eksploatacyjnych oraz działania dobrej woli

W celu sprawdzania i rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także pakietów serwisowych i wymiany części eksploatacyjnych, Volkswagen AG przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres, numer VIN, dane dotyczące naprawy i faktury oraz stan konstrukcyjny Państwa pojazdu.

Volkswagen AG realizuje istniejące roszczenia z tytułu gwarancji i rękojmi, a także pakietów serwisowych i wymiany części eksploatacyjnych. W tym celu Volkswagen AG najpierw sprawdza, czy roszczenia są uzasadnione, czy wykluczone, np. z powodu zmian w stanie konstrukcyjnym pojazdu (np. tuning, konwersje itp.) dokonanych przez właściciela. W tym celu Volkswagen AG wykorzystuje dane kontaktowe i dane pojazdu.

Numer VIN, dane o stanie konstrukcyjnym i przebieg są również przetwarzane na poziomie importera w celu przygotowywania i przeprowadzania audytów gwarancyjnych. Audyty te są wymagane w celu sprawdzenia prawidłowego stosowania specyfikacji gwarancyjnych producenta.

Ponadto Volkswagen AG przetwarza Państwa dane osobowe w przypadku gwarancji dobrej woli w razie poważnych szkód (np. spowodowanych przez grad lub burzę) lub w przypadku wad w wyposażeniu nowych pojazdów, które Państwo zamówili.

Volkswagen AG przetwarza te dane w celu realizacji warunków umowy (patrz art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane, które przetwarzamy w celu obsługi roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także działań dobrej woli, zostaną usunięte najpóźniej 15 lat po przetworzeniu danej transakcji.

3.   Gwarancja mobilności

W przypadku modeli ID spółka VW AG jest odpowiedzialna za wdrożenie gwarancji mobilności; w przypadku wszystkich innych modeli w regionie europejskim poza Niemcami podmiotem odpowiedzialnym jest odpowiedni importer. W związku z tym mogą Państwo uzyskać dalsze informacje na temat przetwarzania danych od odpowiedniego importera.

Jeśli skorzystali Państwo z gwarancji mobilności, Volkswagen AG przetwarza Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz numer VIN i dane Państwa pojazdu, gdy korzystają Państwo z usług świadczonych na podstawie tej gwarancji.

Dzięki tym danym Volkswagen AG sprawdza, czy mają Państwo prawo do korzystania ze świadczonej usługi. Dane te są również wymagane, aby móc zaoferować konkretną usługę.

Jeśli np. skorzystają Państwo z pomocy drogowej, będziemy również przetwarzać Państwa bieżącą lokalizację i przypuszczalną przyczynę awarii Państwa pojazdu.

Dane te są niezbędne do zapewnienia natychmiastowej pomocy telefonicznej lub, w razie potrzeby, do przekazania dealerowi Volkswagen w bezpośredniej okolicy zlecenia pomocy drogowej.

Gwarancja mobilności jest automatycznie powiązana z zakupem lub leasingiem pojazdu z rodziny Volkswagen ID. Treść gwarancji mobilności można znaleźć w warunkach gwarancji. Jeśli skorzystają Państwo z tej gwarancji, Volkswagen AG będzie przetwarzać Państwa prywatne dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, adres i dane konfiguracyjne pojazdu.

Dzięki tym danym Volkswagen AG sprawdza, czy mają Państwo prawo do korzystania ze świadczonej usługi. Dane te są również wymagane, aby móc zaoferować konkretną usługę. Jeśli skorzystają Państwo z dodatkowych usług, takich jak natychmiastowa pomoc przez telefon, samochody zastępcze lub inne alternatywne opcje mobilności, Państwa dane dotyczące lokalizacji, informacje o prawie jazdy, dane karty kredytowej, a także dane osobowe pasażerów mogą być również rejestrowane i przetwarzane. Dane te są niezbędne do zapewnienia natychmiastowej pomocy telefonicznej lub, w razie potrzeby, do przekazania zlecenia pomocy drogowej dealerowi Volkswagen lub dostawcy związanemu umową w bezpośredniej okolicy. Dealerzy Volkswagen lub dostawcy związani umową przetwarzają dane osobowe na własną odpowiedzialność.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji warunków roszczenia z tytułu gwarancji mobilności lub umowy gwarancji mobilności (patrz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu przetwarzania i rozliczania awarii, np. w celu telefonicznego przyjęcia żądania klienta lub wewnętrznego rozliczenia kosztów, na rynku niemieckim Volkswagen AG korzysta z usług Volkswagen Deutschland GmbH & Co. KG oraz Volkswagen Group Service GmbH w charakterze podmiotów przetwarzających zamówienia. W niektórych przypadkach (np. jeśli pojazd musi zostać przetransportowany lub usługa musi zostać zafakturowana) może być konieczne, aby Arc Europe S.A. w Brukseli działała jako podmiot przetwarzający zamówienia Volkswagen AG na europejskim rynku modeli ID, aby samodzielnie zlecać czynności usługodawcom w danym kraju. Po obsłudze i rozliczeniu usług w przypadku awarii, Państwa prywatne dane identyfikacyjne (numer VIN) i dane konfiguracyjne pojazdu są przenoszone od dealera Volkswagen do Volkswagen AG. Przeniesienie to opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Volkswagen AG (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Uzasadnionym interesem Volkswagen AG jest umożliwienie jak najlepszej obsługi sprzedawanych pojazdów w przypadku problemów i awarii. Pojazdy są objęte gwarancją mobilności, która zwiększa utrzymanie klientów, a także promuje sprzedaż pojazdów.

Dane osobowe są rejestrowane w celu obsługi i rozliczania pomocy w przypadku awarii. W tym procesie uwzględnia się i zapewnia przestrzeganie obowiązku nieujawniania informacji, a także wszystkich zasad ochrony danych koncernu.

Dane są zazwyczaj usuwane po upływie sześciu miesięcy od daty zlecenia. Nie dotyczy to usuwania danych podatkowych, które są usuwane po okresie przechowywania wynoszącym 15 lat.

4.   Części zamienne

Przy zamawianiu niektórych części zamiennych Volkswagen AG otrzymuje numer VIN pojazdu, cechy jego wyposażenia i jego stan konstrukcyjny, a także numer zamawianej części zamiennej. W pojeździe znajdują się komponenty, które zostały wyprodukowane specjalnie na potrzeby danego pojazdu i pasują tylko do określonych pojazdów (np. kluczyk). Volkswagen AG potrzebuje tych danych, aby zapewnić części odpowiednie do Państwa pojazdu.

Volkswagen AG przetwarza te dane w celu realizacji warunków umowy (patrz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Ponadto przy zamawianiu takich części pojazdu sprawdza się, czy pojazd został zgłoszony jako zezłomowany lub skradziony. W takich przypadkach zlecenie nie jest realizowane.

To przetwarzanie danych leży zarówno w prawnie uzasadnionym interesie Volkswagen AG, jak i w interesie osób, których dotyczy (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Volkswagen AG ma interes w zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do Państwa pojazdu, podejmowaniu niezbędnych kroków w celu przeprowadzenia dochodzenia oraz zapobieganiu nieuprawnionemu egzekwowaniu roszczeń wynikających z gwarancji lub rękojmi.

Państwa dane są zazwyczaj usuwane po upływie 12 miesięcy od daty zlecenia. Nie dotyczy to usuwania danych podatkowych, które są usuwane po okresie przechowywania wynoszącym 15 lat.

5.   Odpowiedzialność za produkt i monitorowanie w terenie

Do celów odpowiedzialności za produkt i monitorowania w terenie, Volkswagen AG otrzymuje numer VIN, stan konstrukcyjny, wyposażenie, wersję oprogramowania, wartości eksploatacyjne pojazdu i inne dane dotyczące stanu technicznego pojazdu, a także dane dotyczące przeprowadzonych już napraw pojazdu.

Spółka Volkswagen AG jest prawnie zobowiązana do ciągłego monitorowania produktów wprowadzonych do obrotu w trakcie ich cyklu życia w celu szybkiego wykrywania wszelkich możliwych wad i ich usuwania. Obejmuje to obowiązek monitorowania produktów i zapobiegania zagrożeniom. Obowiązek monitorowania produktów obejmuje gromadzenie i ocenę różnych informacji.

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (patrz art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W celu identyfikacji i analizy anomalii i błędów, Volkswagen AG łączy dane Państwa pojazdu i innych pojazdów. Tylko przyjmując całościowy pogląd, można zapewnić wysoki poziom jakości i wolności od wad produktów wprowadzanych na rynek przy uzasadnionych kosztach ekonomicznych w interesie Grupy Volkswagen i w interesie klientów.

Dane przetwarzane w celach związanych z odpowiedzialnością za produkty i monitorowaniem w terenie są zwykle usuwane po 15 latach.

6.   Audyty

W celu przeprowadzania audytów wewnętrznych Volkswagen AG przetwarza Państwa imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer VIN, dane umowne i dodatkowe dane dotyczące Państwa pojazdu, w zależności od tego, który wewnętrzny proces ma zostać poddany audytowi.

Volkswagen AG regularnie przeprowadza audyty w celu kontroli wewnętrznych procesów. Może się zdarzyć, że Państwa dane osobowe wskazane powyżej będą niezbędne do oceny konkretnego procesu.

W tym zakresie Volkswagen AG polega na prawnie uzasadnionym interesie (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą tego interesu jest fakt, że procesy wewnętrzne są kontrolowane pod kątem ich zgodności z prawem i skuteczności, aby w razie potrzeby można było je skorygować.

Dane osobowe będą uwzględniane w raportach z audytów wewnętrznych tylko wtedy, gdy będzie to konieczne. Usunięcie następuje zwykle po upływie maksymalnie 15 lat od utworzenia. Ma to na celu wywiązanie się z obowiązków dotyczących weryfikacji.

7.   Jakość usług i obsługa klienta

Aby udzielać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące zakupu nowego lub używanego samochodu lub obsługi klienta i zagwarantować wysoką jakość usług, Volkswagen AG przetwarza ogólne dane Państwa pojazdu, takie jak numer VIN i dane dotyczące przeprowadzonych już napraw pojazdu.

W ten sposób Volkswagen AG umożliwia importerom, dealerom i serwisom świadczenie usług w najbardziej efektywny sposób. Ma to tę zaletę, że mogą Państwo oczekiwać wysokiej jakości napraw i uniknąć napraw powtórnych. Co więcej, importer jest w stanie udzielać rzetelnych odpowiedzi na zapytania w Państwa interesie z pomocą Volkswagen AG.

W tym zakresie Volkswagen AG polega na uzasadnionym interesie (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Ma to na celu umożliwić dealerom i/lub serwisom oraz obsłudze klienta zapewnienie jak najlepszej obsługi.

Dane przetwarzane w tym przypadku są zazwyczaj usuwane bezpośrednio po udzieleniu odpowiedzi na zapytanie lub, w przypadku naprawy, po 15 latach.

Ponadto, w oparciu o numer VIN, Volkswagen AG dostarcza importerom, dealerom i serwisom informacji o stanie produktów cyfrowych w Państwa pojeździe, o ile Państwa pojazd jest technicznie przystosowany do ich użytkowania. Ma to na celu umożliwienie udzielania wysokiej jakości odpowiedzi na zapytania dotyczące zakupu nowego lub używanego samochodu lub zapytania w serwisie oraz aktywne zwracanie się do klientów w celu informowania ich o wszelkich ograniczeniach użytkowania, takich jak: nawigacja online, obsługa głosowa lub możliwość aktualizacji bezprzewodowych, jeśli nie mają Państwo zainstalowanego portfolio produktów lub nie mają Państwo pełnego portfolio produktów lub gdy początkowy okres licencji wkrótce wygaśnie.

W tym zakresie Volkswagen AG polega na uzasadnionym interesie (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten polega na umożliwieniu dealerom i serwisom świadczenia jak najlepszych usług doradczych i wsparcia.

Przetwarzane w tym celu dane są usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

8.   Zapewnienie i poprawa jakości produktów oraz usuwanie błędów

W celu zapewnienia jakości naszych produktów, ulepszania ich w razie potrzeby oraz w celu jak najszybszego wykrywania i usuwania usterek Volkswagen AG przetwarza numer VIN Państwa pojazdu, cechy jego wyposażenia, stan konstrukcyjny, dane dotyczące napraw i reklamacje.

W tym zakresie Volkswagen AG polega na uzasadnionym interesie (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Opiera się to na identyfikacji, analizie, wdrażaniu działań i stosowaniu środków w przypadku wykrytych kluczowych problemów w celu poprawy produktów i zapewnienia zadowolenia klientów.

Dane przetwarzane w celu zapewnienia i poprawy jakości produktów są zwykle usuwane po 15 latach.

9.   Specjalne promocje na produkty i usługi

W celu przetworzenia i weryfikacji Państwa prawa do korzystania z warunków specjalnych Volkswagen AG przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, numer VIN Państwa pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, kopie dowodów, takich jak prawo jazdy.

Dane te są przetwarzane w kontekście przetwarzania roszczenia o warunki specjalne w celu realizacji zawartej z Państwem umowy (patrz art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Volkswagen AG oferuje określone produkty i usługi w specjalnych warunkach w regularnych odstępach czasu. Oferty te są warunkami specjalnymi, które są oferowane bezpośrednio przez dealera Volkswagen lub których mogą Państwo żądać od Volkswagen AG.

Volkswagen AG przetwarza Państwa dane również w celu sprawdzenia uprawnień do specjalnych warunków oferowanych Państwu przez dealera Volkswagen na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (patrz art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania zależy od ustawowych okresów przechowywania, wynikających np. z przepisów prawa podatkowego.

10. Odczyt danych z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa (OBFCM)

W celu zapewnienia zgodności z wymogami określonymi w przepisach prawa (rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/392) podczas przyjmowania pojazdów dla potrzeb wykonania prac serwisowych lub napraw z pojazdów odczytywane są dane dotyczące zużycia paliwa i przebiegu (tzw. dane z pokładowego systemu monitorującego zużycie paliwa), które następnie przesyłane są do Komisji Europejskiej wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu.

Przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych jest regulowane przez przepisy tego wymogu prawnego. Klienci mogą wycofać swoją zgodę na takie działania przed odczytaniem danych w autoryzowanym serwisie.

Państwa dane zostaną usunięte najpóźniej po upływie 15 lat lub zgodnie z wymogami prawnymi, np. gdy przestanie mieć zastosowanie cel gromadzenia tych danych oraz pod warunkiem, że nie ma innych obowiązków przechowywania danych.

IV.  Odbiorcy danych spoza Volkswagen AG

Volkswagen AG będzie przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane lub stronom trzecim tylko wtedy, gdy istnieje ku temu podstawa prawna.

Do przetwarzania danych Volkswagen AG wykorzystuje np. podmioty przetwarzające zamówienia. Wspierają one Volkswagen AG w wyżej wymienionych zadaniach. Umowy o przetwarzanie zamówień zostały zawarte z podmiotami przetwarzającymi zamówienia zgodnie z art. 28 RODO, tak aby Państwa dane podlegały równie wysokiemu poziomowi ochrony podmiotu przetwarzającego zamówienia, co w przypadku przetwarzania przez Volkswagen AG.

Podmioty przetwarzające zamówienia zapewniają wsparcie np. poprzez hosting systemów informatycznych, wsparcie techniczne i obsługę klienta.

Ponadto w niektórych przypadkach Volkswagen AG przekaże Państwa dane innym filiom odpowiedzialnym na mocy przepisów o ochronie danych. Spółka Volkswagen AG jest np. prawnie zobowiązana do przekazywania numeru VIN i statusu konstrukcyjnego pojazdu podmiotom oceniającym szkody. Określają one aktualną wartość pojazdu w Państwa imieniu.

W ramach uporządkowanej działalności biznesowej Volkswagen AG oraz w ramach korespondencji biznesowej dane są regularnie przesyłane do zakładów rozwojowych i produkcyjnych, a także do importerów. Dane są przekazywane zakładom produkcyjnym i dostawcom w obrębie Grupy Volkswagen, a także zewnętrznym producentom części/komponentów/systemów w celu zapewnienia odpowiedzialności za produkty i monitorowania w terenie. Volkswagen AG może na przykład przekazywać numer VIN Państwa pojazdu zagranicznym zakładom produkcyjnych w celu eliminowania usterek produktów i ulepszania produktów.

Organy śledcze i sądy mogą wystosowywać do Volkswagen AG określone zapytania dotyczące pojazdów silnikowych, których dotyczą dochodzenia. W tym kontekście Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyżej wymienionym organom.

V.   Przekazywanie danych do krajów trzecich

Podczas przesyłania danych do tzw. krajów trzecich (krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego) Volkswagen AG ściśle przestrzega odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych. Volkswagen AG przekazuje dane np. odbiorcom (takim jak dostawcy usług IT, którzy zapewniają wsparcie techniczne, a także zakłady produkcyjne, które przeprowadzają kontrole jakości modeli pojazdów w nich produkowanych) w krajach trzecich tylko wtedy, gdy Komisja Europejska uznała to za odpowiednie w przypadku danego kraju trzeciego lub jeśli przesył danych jest odpowiednio chroniony poprzez zawarcie z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych UE, stworzonych przez Komisję Europejską.

Mają Państwo możliwość uzyskania kopii odpowiednich gwarancji, które zawieramy w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. W tej sprawie prosimy o kontakt z użyciem danych kontaktowych wymienionych w rozdziale D.

C.   Przysługujące Państwu prawa

Mogą Państwo dochodzić swoich praw wobec Volkswagen AG w dowolnym momencie i bez opłat. Więcej informacji na temat korzystania z Państwa praw można znaleźć pod adresem: https://datenschutz.volkswagen.de/?lang=en-Opens an external link gbOpens an external link

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych: Mają Państwo prawo do uzyskania od nas sprostowania wszelkich dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych: Mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 17 RODO. W ramach tego prawa mogą Państwo na przykład zażądać usunięcia swoich danych, jeżeli nie są one już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Ponadto mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych, w sytuacji gdy przetwarzamy je w oparciu o Państwa zgodę, a Państwo taką zgodę wycofują.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Mają Państwo prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 18 RODO. Ma to na przykład miejsce w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych. Mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania na okres, w którym sprawdzana jest poprawność danych.

Prawo do sprzeciwu: Mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie lub Państwa dane są wykorzystywane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dopuszczalny, jeżeli przetwarzanie danych leży w interesie publicznym lub odbywa się w ramach wykonywania władzy publicznej bądź w związku z uzasadnionym interesem spółki Volkswagen AG lub osoby trzeciej. Jeśli wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, prosimy powiadomić nas o powodach sprzeciwu. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Dotyczy to również profilowania, jeżeli ma ono związek z marketingiem bezpośrednim.

Prawo do przenoszenia danych: Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub na mocy zawartej umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące oraz przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi przetwarzającemu dane.

Prawo do wycofania zgody: Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo w dowolnym momencie bez ponoszenia opłat wycofać zgodę na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do skargi: Mają Państwo również prawo złożyć skargę dotyczącą przetwarzania przez nas Państwa danych do organu nadzorczego, takiego jak Komisarz ds. Ochrony Danych w Dolnej Saksonii (Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen).

D.   Dane kontaktowe

Osoby kontaktowe na potrzeby korzystania z przysługujących Państwu praw

Imiona i nazwiska osób kontaktowych dostępnych na potrzeby korzystania z przysługujących Państwu praw oraz dalsze informacje można znaleźć pod adresem https://datenschutz.volkswagen.de/?lang=en-gb.Opens an external link

Inspektor ochrony danych

Nasz inspektor ochrony danych jest Państwa osobą kontaktową w kwestiach związanych z ochroną danych:

Data Protection Officer Volkswagen AG
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Niemcy
datenschutz@volkswagen.deOpens a mail link

Wersja z dnia: 11 kwietnia 2022 r.

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

Od 1 września 2018 r. wszystkie nowe pojazdy wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej muszą być badane i homologowane zgodnie z procedurą WLTP określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) 2017/1151. WLTP zapewnia bardziej rygorystyczne warunki badania i bardziej realistyczne wartości zużycia paliwa i emisji CO2 w porównaniu do stosowanej to tej pory metody NEDC. Prezentowane dane dotyczące wartości zużycia paliwa i emisji CO2 są danymi zgodnymi ze świadectwem homologacji typu wyznaczonymi zgodnie z procedurą WLTP. Więcej informacji na temat WLTP na stronie: https://www.vwdostawcze.pl/pl/swiat-volkswagena/wltp.html  Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 556(1)§2 Kodeksu cywilnego. Z uwagi na ograniczenia parametrów ekranu, na którym obraz jest wyświetlany,  przedstawione kolory mogą nieznacznie różnić się od faktycznych kolorów lakieru i materiałów. Prezentowane ceny są wyłącznie cenami rekomendowanymi i obejmują podatek VAT (23 %), chyba, że zaznaczono inaczej. Marka Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następują w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane na stronie są aktualne na dzień ich zamieszczania. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Nie wszystkie obręcze/opony są dostępne w momencie konfiguracji. Niektóre obręcze/opony są oferowane w limitowanej ilości lub mogą nie być dostępne w momencie zakupu. Prosimy zapytać Dealera o dostępność obręczy/opon i sprawdzić, czy skonfigurowany przez Państwa samochód posiada wybrane wyposażenie dodatkowe. Ze względów logistycznych i technologicznych zamówienie opon ściśle określonego producenta jest niemożliwe. Informacje o etykiecie UE opon dostępne u Partnerów marki Volkswagen Samochody Dostawcze oraz na stronie https://www.volkswagen.pl/pl/serwis-i-akcesoria/czesci-i-akcesoria/kola-i-opony/informacje-o-oponach.html 
Dla Craftera 50 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t parametry zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone zgodnie z procedurą NEDC i wynoszą w zależności od wariantu i wersji: zużycie paliwa od 9,3 l/100 km do 9,4 l/100 km, emisja CO2 - od 244 g/km do 247 g/km. Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państwo na stronach: https://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html 
*5 letnim pakietem przeglądów serwisowych w standardzie objęte są tylko samochody z ceną z roku produkcji 2024, wyprodukowane w 2024 roku, limit przebiegu 50 000 km z możliwością rozszerzenia pakietu za dodatkową opłatą. Możliwe rozszerzenia limitu do 100 000 km za dopłatą 5000 zł netto (6150 zł brutto); 150 000 km za dopłatą 9000 zł netto (11 070 zł brutto); 200 000 km za dopłatą 13 000 zł netto (15 990 zł brutto); 250 000 km za dopłatą 19 000 zł netto (23 370 zł brutto). Podane ceny obowiązują dla wszystkich modeli marki Volkswagen Samochody Dostawcze, z wyłączeniem modelu ID. Buzz. Oferta dla modelu ID. Buzz to 3 letni pakiet przeglądów z limitem 90 000 km w standardzie. Możliwe rozszerzenie pakietu do 5 lat z limitem 150 000 km za dopłatą 1500 zł netto (1845 zł brutto).
*Warunki rabatowe na modele elektryczne marki Volkswagen Samochody Dostawcze: https://www.vwdostawcze.pl/pl/swiat-volkswagena/oferta-dla-samochodow-elektrycznych.html