Polityka plików cookies

Niniejsza Polityka plików cookies, stanowi uzupełnienie Polityki prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych z użyciem plików cookies oraz innych technologii internetowych.

Wstęp. Dane kontaktowe

Niniejsza Polityka cookies dotyczy wykorzystywania plików „cookies”, pixeli (kody pikselowe), stosowania innych technologii internetowych oraz przetwarzaniu danych, w tym danych osobowych, za ich pomocą, które stosowane są na stronach internetowych marki Volkswagen Samochody Dostawcze zwanych „Serwisem”, „Serwisami” lub „stronami internetowymi”. Wydawcą tych stron jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. (VGP).

W niniejszej Polityce znajdują się informacje o tym:

  • jakie technologie internetowe są stosowane na stronach internetowych, 
  • jakie dane przetwarzamy, 
  • w jaki sposób i do jakich celów wykorzystujemy i przetwarzamy te dane, 
  • do kogo i gdzie przesyłamy te dane.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę  internetową ww. marki jest Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP)

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44

Strona: www.vw-group.plOpens an external link

E-mail: daneosobowe@vw-group.plOpens a mail link

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

E-mail: iod@vw-group.plOpens a mail link

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o. Poznań (61-037), ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”.

W przypadku wyrażenia zgody na wybrane narzędzia cookies, współadministratorem danych osobowych może stać się inny podmiot zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie wspólnego przetwarzania danych określonego w dalszej części dokumentu. Więcej informacji na temat Wspólnego przetwarzania danych można znaleźć w punkcie IV. Cookies i stosowane technologie internetowe.

I. Cookies i stosowane technologie internetowe

1. Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartphonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Cookies nie są szkodliwe dla Użytkowników czy ich urządzeń, nie wpływają niekorzystnie na ich działanie. Nie powodują też zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

2. Rodzaje cookies

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies (cookies mogą pozostawać na urządzeniu Użytkownika przez różne okresy czasu – może to być czas trwania sesji, albo ustawiony czas istnienia) lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące pliki cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies - niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.  Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies. Możesz jednak ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre elementy strony nie będą wtedy działać. Te cookies nie przechowują żadnych danych osobowych.

Lista „niezbędnych” plików cookies

Lista „niezbędnych” plików cookies

Dostawca cookies

Nazwa cookies

Ważność

Typ

Własne / 3rd party

Adobe

AMCV_*

13 miesięcy po ostatniej wizycie

Trwałe

Własne

Adobe

AMCVS_*

Do końca sesji

Sesyjne

Własne

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_VIEWED

1 rok

Trwałe

Własne

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_VIEWED

1 rok

Trwałe

Własne

Smart Digital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_Social_Media

1 rok

Trwałe

Własne

Sophus3

s3optout

10 lat

Trwałe

Własne

VW AG OneHub Product Owner

__cfduid

30 dni

Sesyjne

Własne

VW AG OneHub Product Owner

__cflb

30 dni

Sesyjne

Własne

SinnerSchrader

auth_fags

7 dni/wylogowanie

Trwałe

Własne

SinnerSchrader

csrf_token

7 dni

Trwałe

Własne

VW AG OneHub Product Owner

hc_accessibility

30 dni

Sesyjne

Własne

VW AG OneHub Product Owner

hmt_id

30 dni

Sesyjne

Własne

VW AG OneHub Product Owner

NGRESSCOOKIE

30 dni

Sesyjne

Własne

SinnerSchrader

salt

7 dni/wylogowanie

Trwałe

Własne

SinnerSchrader

SESSION

7 dni/wylogowanie

Trwałe

Własne

VW AG OneHub Product Owner

session

30 dni

Sesyjne

Własne

VW AG OneHub Product Owner

sessionid

30 dni

Sesyjne

Własne

Adobe

test

Do końca sesji

Sesyjne

Własne

SmartDigital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_BANNER_LOADED

1 rok

Trwałe

Własne

SmartDigital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_<category name>

1 rok

Trwałe

Własne

SmartDigital

VWD6_ENSIGHTEN_PRIVACY_MODAL_LOADED

1 rok

Trwałe

Własne

Nazwa cookies

AMCV_*

Ważność

13 miesięcy po ostatniej wizycie

Typ

Trwałe

Własne / 3rd party

Własne