Suma opłat leasingowych

Suma wszystkich rat oraz wpłaty wstępnej oraz wartości końcowej.