Leasingowym autem za granicę - co musisz wiedzieć?

Volkswagen Amarok.

Korzystając z auta finansowanego leasingiem, nie zawsze masz możliwość swobodnego wyjazdu samochodem za granicę. O ile w większości przypadków nie musisz mieć zgody leasingodawcy na korzystanie z pojazdu poza terytorium Polski, o tyle nigdy nie wiesz, jak do twojej podróży może podejść policja drogowa w innym kraju. Sprawdź, jak przygotować się do zagranicznego wyjazdu tak, aby nic cię nie zaskoczyło!

Sprawdź zapisy umowy leasingowej

Większość leasingodawców nie wymaga, abyś wybierając się w zagraniczną podróż, występował do nich z wnioskiem o pozwolenie. Niemniej nie jest to reguła obejmująca wszystkich. Niektóre firmy leasingowe – jako faktyczni właściciele pojazdu – mogą oczekiwać, że wybierając się w podróż złożysz wniosek o wydanie przez leasingodawcę pisemnego upoważnienia do korzystania z przedmiotu leasingu poza terytorium Polski. Co więcej, opuszczenie kraju bez ich zgody może wiązać się z późniejszymi karami pieniężnymi nakładanymi na leasingobiorcę.

Zdarza się także, że dla części leasingodawców sprawy formalne związane z wystawianiem leasingobiorcom zgód na zagraniczne podróże okazują się zbędną biurokracją. Z tego powodu wielu z nich już podczas podpisywania umowy leasingowej „z góry” wydaje leasingobiorcy upoważnienia do korzystania z auta poza granicami kraju.

To, czy twój leasingodawca wymaga, byś podróżował poza granicami kraju z wydanym przez niego upoważnieniem możesz sprawdzić w umowie lub Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL).

Są również firmy oczekujące od leasingobiorcy planującego zagraniczną podróż jedynie wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia samochodu.

A co na to prawo?

Bez względu na to, jak do problemu zagranicznych podróży podchodzi twój leasingodawca, prawo wielu europejskich krajów stanowi, podobnie jak polski Kodeks drogowy, że:

„W przypadku gdy z dokumentu stwierdzającego dokonanie rejestracji pojazdu, o którym mowa w pkt. 5, nie wynika prawo do używania pojazdu przez kierującego, osoba ta obowiązana jest posiadać przy sobie i okazywać na żądanie organu kontroli ruchu drogowego dokument potwierdzający to prawo." (Art. 71 pkt. 5a)

Z tego względu, nawet jeśli nie jest to wymagane przez firmę leasingową, warto podróżować z dokumentem potwierdzającym twoje prawo do korzystania z pojazdu. Dokumentem takim jest upoważnienie Polskiego Związku Motorowego, czyli upoważnienie PZM. Jest ono o tyle ważne, że w większości europejskich państw, podróżując leasingowanym autem, powinieneś mieć przy sobie pisemną zgodę właściciela pojazdu (leasingodawcy) poświadczoną dodatkowo upoważnieniem PZM.

Zwróć także uwagę na to, że niektóre kraje wymagają dokumentów przetłumaczonych na języki oficjalne tych krajów. Zasada ta obowiązuje np. w przypadku Ukrainy, Węgier, Mołdawii czy Rosji.

Czym jest upoważnienie PZM?

Upoważnienie wystawiane przez Polski Związek Motorowy stanowi alternatywę lub potwierdzenie upoważnienia wystawianego przez leasingodawcę, a honorowane jest przez policje i służby graniczne krajów europejskich. Dokument ten wystawiany jest w 3 językach - angielskim, francuskim i niemieckim. Jego wydanie to koszt rzędu:

 • 40 zł za 2 tygodnie,
 • 66 zł za 1 miesiąc,
 • 88 zł za 3 miesiące,
 • 130 zł za 6 miesięcy,
 • 260 zł za 1 rok.

Musisz jednak pamiętać, że dokument ten nie jest wystarczający w przypadku, gdy twój leasingodawca zastrzegł w OWUL, że nie możesz podróżować bez upoważnienia wydanego bezpośrednio przez niego.

Nie zapominaj o odpowiednim ubezpieczeniu w podróży

Bez względu na to, czy twój leasingodawca nakłada na ciebie obowiązek podróżowania z odpowiednim upoważnieniem czy nie, podróżując za granicą powinieneś zadbać o odpowiednie ubezpieczenie samochodu:

1. OC – obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zakupione w Polsce obowiązuje także we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także:

 • w Andorze,
 • w Liechtensteinie,
 • na Islandii,
 • w Norwegii,
 • w Szwajcarii.

Pamiętaj, że podróżując po pozostałych krajach Europy, czyli:

 • Albanii,
 • Białorusi,
 • Bośni i Hercegowinie,
 • Iranie,
 • Izraelu,
 • Macedonii,
 • Maroku,
 • Mołdawii,
 • Rosji,
 • Serbii,
 • Czarnogórze,
 • Tunezji,
 • Turcji,
 • Ukrainie,

powinieneś mieć przy sobie tzw. Zieloną Kartę. Stanowi ona potwierdzenie ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym. Jeśli masz wykupione zarówno OC, jak i AC, ubezpieczyciel najpewniej wyda ci Zieloną Kartę bezpłatnie.

2. AC – nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym, niemniej jest bezwzględnie wymagane przez leasingodawców. Ważne jest jednak, że wyjeżdżając za granicę polska polisa AC nie jest ważna w jej standardowym wymiarze, dlatego powinieneś rozszerzyć ją przed wyjazdem. Pamiętaj jednak, że rozszerzenia nie można dokonać na określony przedział czasu, ale na cały okres trwania polisy.

3. Assistance – to ubezpieczenie, które może okazać się szczególnie przydatne podczas zagranicznej podróży. Zapewnia pomoc w holowaniu pojazdu, naprawie awarii w miejscu zdarzenia, znalezieniu transportu zastępczego, a także organizacji noclegów dla kierowcy i pasażerów. W przeciwieństwie do ubezpieczenia AC, ubezpieczenie Assistance może zostać rozszerzone na określony czas, np. 30 dni.

Wyjazd za granicę leasingowanym autem – 4 kroki

Podsumowujmy przygotowania do wyjazdu za granicę leasingowanym autem:

 • Sprawdź w OWUL (lub po prostu zadzwoń do firmy leasingowej), czy twój leasingodawca wymaga, byś podróżował z wydanym przez niego upoważnieniem do korzystania z auta poza granicami kraju.
 • Sprawdź, jakie zasady obowiązują w kraju, do którego wyjeżdżasz – może się okazać, że nawet jeśli twój leasingodawca nie wymaga, byś podróżował za granicą za jego zgodą, jest to obowiązkowe w docelowym kraju. Jest to ważne szczególnie podczas podróży do krajów spoza Unii Europejskiej i Strefy Schengen.
 • Upewnij się, że wykupiłeś wszystkie niezbędne ubezpieczenia komunikacyjne.
 • Upewnij się co do stanu technicznego pojazdu, a także jego wyposażenia (apteczka, kamizelki odblaskowe, trójkąt ostrzegawczy itp.).

Zastrzeżenia prawne Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 • Wszelkie prezentowane informacje, w szczególności zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Prezentowane informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561§2 Kodeksu cywilnego. Volkswagen Samochody Dostawcze zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w prezentowanych wersjach. Przedstawione detale wyposażenia  mogą różnić się od specyfikacji przewidzianej na rynek polski. Zamieszczone zdjęcia mogą przedstawiać wyposażenie opcjonalne. Informujemy, iż całkowita cena danego modelu wymaga dodatkowej weryfikacji i potwierdzenia z Autoryzowanym Dealerem marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Brak informacji o cenie niektórych elementów wyposażenia nie oznacza, że wchodzą one w skład wyposażenia standardowego.  Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie informacje prezentowane w pliku pobranym z Konfiguratora lub jego wydruku są aktualne na dzień pobrania pliku. W celu uzyskania najnowszych informacji prosimy kontaktować się z Autoryzowanym Dealerem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
 • Dla Craftera 50 o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t parametry zużycia paliwa i emisji CO2 zostały określone zgodnie z procedurą NEDC i wynoszą w zależności od wariantu i wersji: zużycie paliwa od 9,3 l/100 km do 9,4 l/100 km, emisja CO2 - od 244 g/km do 247 g/km.
  Wszystkie powyższe wartości podano na podstawie świadectw homologacji typu, dla cyklu mieszanego. Wartości oparte na NEDC nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP. Pojazdy z roku modelowego 2020 i 2021 uzyskały homologacje zgodnie z procedurą WLTP, więcej informacji na stronie: WLTP. Dane na podstawie świadectw homologacji typu: https://www.vwdostawcze.pl/pl/swiat-volkswagena/warto-wiedziec/wltp.html
  O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen Samochody Dostawcze lub sprawdź na stronie vwdostawcze.pl
 • Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Volkswagen Samochody Dostawcze są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów marki Volkswagen Samochody Dostawcze sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Więcej informacji dotyczących ekologii znajdą Państw o na stronach: https://www.vwdostawcze.pl/pl/uslugi-i-serwis/wazne-informacje-dla-klientow/recykling-pojazdow-wycofanych-z-eksploatacji.html